ekonomiatolyesi
Türkiyenin En İyi Finans Ve Ekonomi Sözlüğü

Personelin İşletmeye Maliyeti Nasıl Hesaplanır?

Personel giderleri, bütün işletmeciler için en önemli gider kaynaklarından biridir.

               PERSONELLERİN İŞLETMEYE OLAN MALİYETLERİ NELERDİR?

Bir personelin işletmeye maliyeti,  bütün işletmeciler için en önemli gider kaynaklarından biridir.Personelin işletmeye maliyetini hesaplamak için çeşitli yöntemler kullanılır.

Bir Personelin İşletmeye Maliyetini Nasıl Hesaplanır?

Personelin işletmeye maliyetini hesaplamanın ilk adımı brüt maaş ücretidir.

Brüt maaş nasıl hesaplanır

Brüt maaş şu şekilde hesaplanır:

Brüt Maaş = Net Maaş +Damga Vergisi+ Gelir Vergisi + (SGK İşçi Primi + İşsizlik Primi)

personelin-isletmeye-maliyeti

İşçilik Maliyeti Hesaplama- Personelin işletmeye maliyeti
İşçinin işverene mal olan maliyeti brüt maaşla bitmemektedir. İşçinin işverene maliyeti  kabaca şu şekilde hesaplamak mümkündür:
İşçinin İşverene Olan  Maliyeti = SGK İşveren Payı  +  Brüt Maaş

İşçinin İşverene Maliyetini Detaylı Olarak Hesaplama

İşçinin işverene olan maliyeti detaylı olarak hesaplamak için bazı bilgilere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bilgiler başlıklar halinde sınıflandırılmış ve  detaylı olarak açıklanmıştır.

Maaşlarda işsizlik ve SGK primi nasıl hesaplanır?

İşsizlik ve SGK primleri için uygulanan oranlar her yıl net bir şekilde açıklanmaktadır. Bu oranlar taban ve tavan tutarları arasında uygulamaya geçer. Örnek vermek gerekirse 26.831.40 TL geçilse bile SGK primleri 26.831,40 TL olarak hesaplanır. Taban tutar 3.577,50 TL brüt asgari tutarıdır.

İşçi Payı

İşveren Payı

Toplam

SGK Primi

%14

%20,5*

%34,5

İşsizlik Primi

%1

%2

%3

Toplam

%15

%22,5

%37,5

 

Gelir vergisi Nasıl Hesaplanır

Elamanların aldıkları maaşlar gelir vergisine tabidir ve maaşlar üzerinden kesilen gelir vergisini işçi adına işletmenin ödemesi zorunludur. Ödenmesi gereken vergi tutarını şu şekilde hesaplamak mümkündür.

Brüt Maaş – SGK İşçi Payı (SGK İşçi Primi + İşsizlik Primi) = Vergilenecek Maaş Tutarı

Vergilenecek Maaş Tutarı * Gelir Vergisi Oranı (%)=Vergi Tutarı

Gelir vergisi yüzdeleriyse bilgiler başlık olarak verilmiştir.

Gelir dilimiVergi oranı
24.000 TL’ye kadar%15
53.000 TL’nin 24.000 TL’si için 3.600 TL, fazlası%20
190.000 TL’nin 53.000 TL’si için 9.400 TL, fazlası%27
650.000 TL’nin 190.000 TL’si için 46.390 TL, fazlası%35
650.000 TL’den fazlasının 650.000 TL’si için 207.390 TL, fazlası%40

 

Vergilenecek Maaş Ederi (2021 senesi ücret gelirleri için)

24.000 TL’ye kadar olanlar: %15

53.000 TL’nin 24.000 TL’si için 3.600 TL, daha fazlası: %20

190.000 TL’nin 53.000 TL’si için 9.400 TL daha fazlası: %27

650.000 TL’nin 190.000 TL’si için 46.390 TL, daha fazlası: %35

650.000 TL’den daha fazlasının 650.000 TL’si için 207.390 TL, daha fazlası: %40

Muhasebe fişi nedir? okumak için tıklayınız

Asgari Geçim İndirimi

Asgari Geçim İndirimi (AGİ) çalışan kişilerin asgari geçimini sağlayabilecek bölümün gelirinden düşülerek vergilerin dışında bırakmasıdır. Başka bir deyişle kazanılan gelirin bir kısmının istisnaya tabi tutulması olarak görülebilir. Asgari Geçim İndirimi tutarı çalışan kişinin medeni durumuna, evli ise eşinin çalışıp çalışmadığına ve çocuk olup olmamasına, çocuk sayısına göre değişiklik gösterir. Asgari Geçim İndirimi tutarı, çalışan kişinin durumuna göre 2021 senesinde 268,31 TL ile 456,13 TL arasında değişiklik göstermektedir.

%5 puanlık SGK indirimi

Belli şartların yerine getirilmesi halinde faydalanabilecek ve işveren hissesine uygulanan 5 puanlık indirim bulunmaktadır. İndirimden faydalanmak için başvurudan bulunmak zorunlu değildir. Koşulların sağlandığı aylar için kişinin muhasebecisinin aylık SGK bildiriminde bulunurken gerekli işlemleri yaparak kişinin bu indirimden yararlanması sağlanabilir.

İşverenlerin indirimden faydalanmak için gereken koşullardan bazıları şunlardır:

  • Çalıştırdıkları sigortalılarla alakalı olarak aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna vermeleri
  • Sigortalıların tümüne ait sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden tutarıyla Hazinece karşılanmayan işveren hissesine ait tutarı yasal süresi içinde ödemeleri
  • Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun olmaması gerekmektedir.

Net Maaş Nasıl Hesaplanır?

2.943,00 TL olan taban ücretten yola çıkarak, işçinin alacağı net maaşı şu şekilde hesaplayabiliriz;

Taban Ücret: 3.577,50 TL
SGK İşçi Primi (%14): 500,85 TL
İşsizlik Fonu (%1): 35,78 TL
Gelir Vergisi Matrahı: 3.040,88 TL
Gelir Vergisi (%15): 456,13 TL
Damga Vergisi (%0,759): 27,15 TL
Ücrete Uygulanan Kesintiler Toplamı: 1.019,91 TL
Asgari Geçim İndirimi (Bekâr ve Çocuksuz): 268,31 TL

Brüt ücretten kesintileri düşüp, asgari geçim indirimi eklenince, net ücrete ulaşılır.

Net Ücret: 2.825,90 TL

2.825,90 TL net ücretle çalışan bir personelin işletmeye maliyeti;

Asgari Ücret: 3.577,50 TL
İşveren SGK Payı (%20,5)*: 733,39 TL
İşveren İşsizlik Sigortası: 71,55 TL
Toplam Maliyet: 4.382,44 TL

2021 AGİ Ücretleri

Bekar268,31 TL
Evli olan eşi çalışmayan321,97 TL
Eşi çalışmayan ve 1 çocuğu olan362,22 TL
Eşi çalışan ve 1 çocuğu olan308,55 TL
Eşi çalışmayan ve 2 çocuğu olan402,47 TL
Eşi çalışan ve 2 çocuğu olan348,80 TL
Eşi çalışmayan ve 3 çocuğu olan402,47 TL
Eşi çalışan ve 3 veya daha fazla çocuğu olan456,12 TL
Eşi çalışan ve 4 çocuğu olan429,30 TL
Eşi çalışan ve 5 çocuğu olan456,12 TL

 

Örnek olarak bir personelin işletmeye maliyetini hesaplanması

3.500 TL maaş verdiğimiz bir çalışanımıza, 20211 yılı Ocak ayı için hesaplamamız şu şekilde olacaktır:

Net değer üzerinden yaptığınız anlaşmalarda kümülatif gelir vergisi dilimi aylar geçtikçe artacağı için brüt maaş tutarı ve dolayısı ile toplam işveren maliyeti artacaktır. Ocak 2021 de 5.997 TL olarak başlangıç maliyetimiz, 2021 Aralık ayında 6.376 TL ye çıkacaktır. Yıllık olarak ise toplam maliyetimiz 74.329 TL ye yükselecektir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.