ekonomiatolyesi
Türkiyenin En İyi Finans Ve Ekonomi Sözlüğü

Limited Şirket nedir?

limited sirket
limited şirket özellikleri nelerdir

Limited şirket nedir? Genel esasları ve yükümlülükleri nelerdir?

Limited şirket, bir ya da birden fazla gerçek ya da tüzel kişi tarafından kurulan şirketlere denir. Bu şirketlerin esas sermayesi belli olup, esas sermaye her bir ortağın paylarının toplamından oluşur. Ltd. şirketler sadece bankacılık ve sigortacılık alanlarında faaliyet göstermezler. Her türlü yasal ekonomik amaç için kurulabilirler.

Limited Şirketlerde Ortaklık

Ltd. şirketlerde en az tek kişiyle de kurulabilir.

Ortak sayısı 50’den fazla olamaz.

Ortaklar sadece taahhüt ettikleri esas sermaye paylarını ödemekle yükümlüdürler. Şirketin borçlarından sorumlu değildirler.

Damga vergisi ile ilgili makalemizi okumak için tıklayınız.

Limited şirketlerde sermaye yapısı

Ltd. şirkette bir pay defteri tutulur. Bu defter esas sermaye paylarını içerir. Pay defterinde, şirket ortaklarının isimleri, adresleri, her ortağın sahip olduğu esas sermaye payının sayısı ve devirleri gibi bilgiler yazılır. Ayrıca ortaklar bu defteri inceleyebilirler.

Şirketin sermayesinin en az 10.000 TL olması mecburidir.

Şirket ortaklarının koyacakları sermaye miktarının en düşük 25 TL ve katları olması gerekiyor.

Limited şirketlerde yönetim

Şirket sözleşmesinde Ltd. şirketin yönetimi düzenlenir. Şirketin yönetimi ve temsili, şirket sözleşmesi ile müdür sıfatını taşıyan kişiye ya da bir veya birden fazla ortağa verilebilir.

Yönetim ile ilgili Organlar:

Ltd. şirketlerde genel kurul ile müdürler kurulu kanunen zorunlu olan iki organdır. Genel kurul tüm Ltd. şirket ortaklarından oluşuyor.

Müdürler kurulu ise genel kurul kararıyla atanan müdürlerden oluşur.

 Limited şirketlerin başlıca organları şunlardır:

 •  Genel kurul
 •  Müdürler
 •  Denetçiler

Ltd. şirketlerde vergi

Bu şirketler Kurumlar Vergisi mükellefidirler. Kurumlar Vergisi oranı vergi matrahının %20’sidir. Tüm beyannameler elektronik ortamda verilmektedir.

Ltd. şirketler; çalışanlar ve gerçek kişilerden kiraladıkları iş yerleri ve aldıkları serbest meslek hizmetleri için muhtasar beyanname verip, gelir vergisi stopajı öderler.

Ltd. şirketler kâr payı dağıttıklarında; dağıttıkları kâr payı üzerinden %15 oranında Gelir Vergisi stopajı yapmakta ve verdikleri beyannamelerde maktu damga vergisi ödemekle yükümlüdürler.

Ltd. şirketlerin tutmak zorunda oldukları defterler şunlardır:

1)Büyük defter

2)Yevmiye defteri

3)Envanter ve bilanço defteri

4)Pay defteri

Limited Şirket Kurma

Ltd. şirket kurmak isteyen kurucular, ticaret sicili müdürlüklerinde kuruluşu tek noktadan yapabilecekler.

Ltd. Şirket ile ilgili bilinmesi gerekenler

 • Bu şirketler en fazla 50 ortakla sınırlandırılmıştır.
 • Tahvil ve hisse senedi çıkaramazlar.
 • Sigortacılık ile bankacılık alanlarında faaliyet yürütemezler.
 • Kurumlar vergisi mükellefidirler.
 • Bu şirketler bir ticaret unvanı altında kurulurlar.
 • Şirket sermayesi paylara bölünür.
 • Ortakların koyacakları sermaye miktarı minimum 20 lira veya katları olmalıdır.
 • Asgari sermaye miktarı 10.000 liradır. Anonim şirketlerde bu oran 50.000 liradır.
 • Limited şirketlerde ortaklık devri için noter huzurunda yapılması gerekir. Ayrıca Türkiye ticaret sicil gazetesinde ilan edilmesi zorunludur.
 • Şirketle ilgili kararlar ortakların oy çoğunluğuna göre olur.
 • Ltd. şirketlerin Ortak sayısı 20’yi geçerse denetçi bulundurmaları gerekir.
 • Ltd şirketlerde müdürler hem ortakların içinden hem de dışardan seçilebilir. Eğer şirket dışından müdür ataması yapılırsa bunun ana sözleşmede belirtilmiş olması veya genel kurul kararının olması gerekir.

Ltd. Şti kısaltmasının açılımı

Ltd. Şti, limited şirket anlamına gelir. Ltd. limited’in kısaltılmasıdır. Bu Türkçede sınırlı anlamına gelir.

Ltd. Şti yani limited şirket Bir ya da birden fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından kurulan bir ticaret şirketidir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.