ekonomiatolyesi
Türkiyenin En İyi Finans Ve Ekonomi Sözlüğü

Gider Pusulası Nedir?


Örneğin herhangi bir kırtasiyeciden, şirketiniz için ofis malzemelerini satın aldınız. Kırtasiyeci şirketi olmadığı için size fatura ya da fiş gibi belge veremeyebilir. Fakat siz ödemeyi ona kendi şirketiniz üzerinden yapmak ve bunu muhasebe kayıtlarınıza geçirmek istiyorsunuz. Bu yüzden gider pusulasına ihtiyacınız var. Kırtasiyeci adına düzenleyeceğiniz gider pusulası, kırtasiyecinin size vermiş olduğu fatura hükmünde olup dikkate alınır. Dikkat ederseniz Gider Pusulasında, alıcı gider pusulasını düzenleyip satıcıya verir. Çünkü, satıcı zaten vergiden muaftır ve herhangi bir belge düzenlemek zorunda değildir.

Gider pusulası, vergi mükellefi olan işletmecilerin, vergi mükellefi olmayanlardan satın aldıkları mal ve hizmet karşılığında düzenledikleri belgeye denir.

Belgenin aslı satıcıda, kopyası ise müşteride kalır.

 aynı zamanda fatura hükmünde olup tüketicilere satılan malların iade alınması durumunda da düzenlenir.

Gider Pusulası Hangi Durumlarda Düzenlenir?

Bu belge fatura yerine de geçmektedir. Gider pusula vergi vermeyen esnaf veya vergiden muaf olanlardan mal ve hizmet alınması durumunda düzenlenmesi gereken bir belgedir

Müşterilere satılan malların, müşteriler tarafından iade edilmesinde de bu belge düzenlenir.

Arızi şekilde serbest meslek işiyle uğraşanlara ödeme yapıldığı zaman gider pusulası düzenlenir.

Gider Pusulası Nasıl Düzenlenir?

 •  kırtasiyeden alınan boş ciltler notere onaylattırılır ya da mükelleflerce maliye ile anlaşmalı matbaalara bastırılır.
 • iki nüsha biçiminde düzenlenir. Üzerinde eksik bilgilerin yazılması halinde düzenlenmemiş kabul edilip geçersiz olur.
 • Gider pusulalarının bir nüshası işi yapana ya da ürünü satana verilir, diğer nüshası ise düzenleyen kişi tarafından muhafaza edilir.
 • Mal veya hizmeti satın alan firmanın, gider pusulasını malı satana ya da işi yapana imzalatması gerekir.
 • Gider pusulalarında işin mahiyeti, cinsi, adedi, fiyatı, tutarı, toplamı, tevkif edilen vergi oranı ve net tutarı; işi yaptıran ile yapanın veya emtiayı satın alan ile satanın adlarıyla soyadları (Tüzel kişilerde unvanları) adresleri, varsa vergi dairesi ve hesap numarası, seri ve müteselsil sıra numarası ve düzenleme tarihine ilişkin bilgilere yer verilecektir.
 • Düzenlenen gider pusulalarının ilk örneği işi yapana veya malı satana verilecek, ikinci örneği ise düzenleyen tarafından saklanacaktır.

Gider Pusulasında Vergi Nasıl Hesaplanır?

brüt ya net üzerinden vergi hesabı yapılır. Bu işi yapan kişi ile anlaşmaya bağlı olarak değişir.

Net ödeme örneği;

İşi yapan kişi ile 1.000 net tutar üzerinden anlaşma yapıldıysa ve vergi oranı %20 ise, toplam tutar hesabı şu şekilde yapılır:

1.000 / (%100- %20) = 1.000 / 0,8 = 1.250 TL

Brüt ödeme örneği;

İşi yapan kişi ile 1.000 TL brüt tutar üzerinden anlaşma yapıldıysa ve vergi oranı %20 ise, toplam tutar hesabı şu şekilde yapılır:

1.000 x (% 100 -% 20) = 1.000 x 0,8 = 800 TL

Gider Pusulasında Hangi Vergi Oranı Kullanılır?

Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, geliri basit usulde belirlenenler, defter tutmak zorunda olan çiftçilerin ve serbest meslek erbabının: Vergiden muaf esnafa, yaptırdıkları işler veya onlardan satın aldıkları mallar içinde düzenleyip işi yapana veya malı satana imza ettirecekleri gider pusulası vergiden muaf esnaf tarafından verilmiş fatura hükmündedir. Bu belge birinci ve ikinci sınıf tüccarların, zati eşyalarını satan kimselerden satın aldıkları altın, mücevher gibi kıymetli eşya için de düzenlenir.

Gider pusulası stopaj oranları nedir?

Vergiden muaf esnaftan ürün ve hizmet satın alındığı zaman yapılan ödemelerden stopaj kesilir.

Stopaj, kaynakta kesilen vergidir.

Şayet ürün ya da hizmet alınan kişi vergi mükellefi olmayıp esnaf muaflığından da faydalanmıyorsa, gerçek ve tüzel kişilerin ürünlerini iş akdi ile bağlı olmadan, bunlar adına kapı kapı dolaşmak suretiyle satıyorsa, ödenen komisyon, prim gibi ödemelerden %20 oranında stopaj uygulanır.

 • Hurda mal alımlarında %2 stopaj uygulanır.
 • Havlu, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamulleri, örgü, dantel, her tür nakış işleri ve her tür turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek ve benzeri ürün fiyatları ya da ürünün imalinde ödenen hizmet bedelleri üzerinden %2 stopaj uygulanır
 • Diğer mal alımları için %5 stopaj uygulanır.
 • Diğer hizmet alımları yani yukarıda belirtilenler müstesna olmak üzere ürün ve hizmet değerinin ayrılamaması durumu da bu kapsamdadır, %10 stopaj uygulanır.

 

Gider pusulasında olması gereken bilgiler nelerdir?

 • Herhangi bir malı satın alan ile satan kişinin ad soyad bilgileri, tüzel kişi ise unvanı
 • Kişinin eğer varsa hesap numarası ile vergi dairesi
 • Malın cinsi ile adedi
 • Malın fiyatı ve toplam tutarı
 • Vergi oranı ile net tutarı
 • Düzenleme tarihi
 • Sıra ve seri no
 • İşin niteliği
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.