ekonomiatolyesi
Türkiyenin En İyi Finans Ve Ekonomi Sözlüğü

Kısaca say kanunu nedir?

                                                Ekonomide Say Kanunu Nedir?

Say kanunu diğer adı ile Mahreçler Kanunudur. Bu görüş Jean Baptiste Say tarafından öne sürülmüştür. Bu kurala göre “Her arz kendi talebini yaratır”. Dış ticaretle bir ilişkide bulunulmamalıdır.  Özü budur. Kanunun gerçekleşmesi bazı unsurlara bağlıdır. Örneğin gelir miktarının tümü harcanmalıdır. Maliyetler, gelirlere eşit olmalıdır. 

Say yasasına göre tüm mallar satılmalı, satılmayan mal kalmamalıdır. Klasikçilere göre para anyon ya da katyon değildir. Nötr bir unsurdur. Para değersizdir. Sadece ara işlev aracıdır. Piyasada ürün ve üretim varken ekonomik yapı daima canlı kalacaktır. Parasızlık diye bir şey yoktur.

piyasa-kanunu-nedir

Say yasasını benimseyen kişiler eleştirisel bir tutuma sahiptir. Tasarrufu öne sürerler. Arz ve talep arasında her zaman bir denge olmak zorundadır. Aksi mümkün olamaz. Yirmi dokuz krizine kadar liberal ekonomi liderleri tarafından bu yasa benimsenmiştir. Bu durum diğer ülkeler arasında da geçerlidir. Ortodoks arasında hala tartışma konusu olmaya devam etmektedir. Tartışma konusu ise krizden kaynaklanıp kaynaklanmadığıdır. Kapitalist değildir. Say kriz olasılığını reddeder.

İktisatta Mal Türleri Nelerdir?

Arz arttıkça talepte artacaktır. Say’a göre bir ülkenin zenginliği de yoksulluğu da diğer ülkelere aynı şekilde yansımaktadır. Paranın mübadele işlevi dışında herhangi bir işlevi yoktur. Para- para ile mal- mal ile mübadele halindedir.  Bir ürününün satışı yapılmıyorsa ve fazlalık kalmışsa bunun sebebi tek bir olasılığa bağlanır. O da üretimin durması demektir. Üretim ve tüketim doğru orantılı olarak seyir göstermektedir. Üretim arttıkça tüketim artar. Üretim azaldıkça tüketim azalır. ekonomide say kanunu nedir sorusunu bu şekilde cevaplamak mümkündür.

 ekonomide-say-kanunu-nedir

Jean Baptiste Say Kimdir?

Jean Baptiste Say kimdir sorusunu inceleyelim. Jean Baptiste Say 1767 yılında Lyon’da doğmuştur. Memurluk ve gazetecilik yapmıştır. Adam Smith eserleri okuyarak kendini geliştirmiştir. Ekonomi ve siyasete kendini adamış ve bu alanlarda farkları ortaya koymuştur. Ticaret ile ilgili kariyer hedefleri vardır. Editörlük yapmıştır. En önemli eseri “Politik İktisat İncelemesidir”. Bu eser Napoleon tarafından pek hoş bulunmamıştır. Görüşleri uyuşmamaktadır.

Değişikliğe gidilmesi istenmiştir. Ancak Say bu duruma karşı çıkmıştır. Karşı çıkması sonucunda kendisi hakkında devlet tarafından uzaklaştırma almıştır. İktisat biliminde unutulmaz biri olmayı başarmış, kalıcılığını uzun yıllara rağmen sürdürmeyi başarmıştır. Görüşünden hiç geri adım atmamıştır. 15 Kasım 1832’de vefat etmiştir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.