ekonomiatolyesi
Türkiyenin En İyi Finans Ve Ekonomi Sözlüğü

e irsaliye hakkında bilinmesi gerekenler

                                     ”  E İrsaliye hakkında bilinmesi gerekenler “

1. e irsaliye nedir?

e-irsaliye, “sevk irsaliyesinin dijital ortamda düzenlenmiş halidir.

Bu belge kağıt olarak düzenlenen irsaliye ile aynı yasal ve hukuki özelliklere sahiptir.

Çoğunlukla sevk irsaliyesi olarak da kullanılır.

2. e-Fatura Hangi Durumlarda “İrsaliye Yerine Geçer

e-faturanın irsaliyenin yerinde kullanılması için sevk zamanında düzenlenmiş olması gerekiyor.

e-arşiv ile e-faturanın irsaliye yerine geçebilmesi için:

 • tarih-saat
 • irsaliye yerine geçer ifadesi
 • alınan kağıt çıktısında yetkili yada satıcının imzası

3. e-İrsaliye’nin Kâğıt Çıktı Olarak Alınması Gerekli midir?

 e-irsaliye-hakkinda-bilinmesi-gerekenler

e-irsaliyenin kağıt olarak bulunması gerekiyor.

Yetkililerin irsaliyeyi istemesi üzerine  dijital hali yada kare kod bulunan matbu hali gösterilir.

Çıktısı alınan e-irsaliye üzerinde imza yada kaşe bulunma zorunluluğu yoktur.

4. e-İrsaliye’de Bulunması Gereken Zorunlu Bilgiler

 • E-İrsaliyeyi düzenleyen şirketin; isim-soy isim bilgileri, vergi dairesi, unvanı, adresi, hesap no, belge no ve düzenleme tarihi,
 • Alıcının; Ad-Soyadı bilgileri, unvanı, adresi, hesap no ile vergi dairesi,
 • Taşınacak malın, fiili sevk tarihi, türü ile miktarı, saat ve dakika olarak fiili sevk zamanı bilgilerinin bulundurulması gerekiyor.
 • e-İrsaliye ’de fiyat bilgisinin bulunması zorunlu bir şey değildir.

5. e-İrsaliye yanıtları nasıl olmalıdır?

Size gelen e-İrsaliye’yi kabul edebilir, kısmi kabul edebilir veyahut reddedebilirsiniz.

-cevap verme süresi 7 gündür. Bu sürede cevap verilmeyen irsaliye otomatik kabul edilecektir.

-eksik veya fazla miktar, kabul edilmeyen miktar belirtilebilir. Böylece kısmi kabul gerçekleştirilebilir.

red verme=bu belgeyi reddedebilmek için malın sevk işleminin başlamamış olması gerekiyor.

İptal süreci=irsaliye gönderici tarafından iptal edilemez. Sevkiyat işlemine başlamadan önce oluşturulmuş e-irsaliye ’de, yapılan herhangi bir yanlış işlemde karşı taraftan irsaliyeye ret vermesi talep edilmesi gerekiyor.

6. e-İrsaliye Başvuru Yöntemi Nelerdir?

 • e-İrsaliye kullanmak isteyen kişilerin öncelikle faturalarını elektronik ortamda kesiyor olmaları gerekir.
 • Mükelleflerin e-irsaliye ’ye başlamak için diğer belge başvurularındaki gibi aşağıdaki adımları izlemeleri gerekiyor:
 • GİB Portal Yöntemi
 • Özel Entegratör Yöntemi
 • Doğrudan Entegrasyon Yöntemi

GİB Portal Üzerinden e-İrsaliye Düzenlenmesi

e-irsaliye-mukellefi

 • Portala giriş yapılır
 • kullanıcı bilgileri alanındaki “e-İrsaliye Kullanmak İstiyorum” butonu tıklayarak e-irsaliye düzenlenilir.

Özel Entegratör Üzerinden e-İrsaliye Düzenlenmesi

 • GİB’den özel entegratörlük izni almış olan firmalardan hali hazırda iş birliği içinde bulunduğunuz yetkili, sizin için gerekli tanımlamaları yapacaktır

Doğrudan Entegrasyon yöntemi ile e-İrsaliye Düzenlenmesi

 • GİB’e başvuru için bir dilekçe yazılıp, ekinde test tanım formunu ekleyip başvuru yapılır.

7. e-İrsaliye kime kesilir?

Malı taşıyan veya taşıttıran tarafında irsaliye kesilir.

 • Malın satıcı tarafından kesilmesi için, malın satıcı tarafından taşınıyor olması gerekiyor.
 • Mal alıcı tarafından taşınıyorsa, alıcı tarafından
 • Mal lojistik veya kargo şirketleri üzerinden taşınıyorsa kargo veyahut lojistik şirketleri tarafından düzenlenir.

8. e-İrsaliye nasıl düzenlenir?

 • E-faturayı oluşturduğumuz sistem üzerinden bilgileer girilerek düzenlenilir.
 • Manuel olarak düzenlenmesi mümkün değildir.

9. e-İrsaliye şoför/taşıyıcı bilgileri zorunlu mudur?

 • Malı taşıyan aracın bilgileri, şoförün isim-soyisim ve TC Kimlik numarasıyla ilgili bilgiler,taşımayı yapan kargo lojistik firmasının bilgilerinin e-irsaliye bulunması zorunludur.

10. Geriye dönük e-irsaliye kesilir mi?

 • Geriye dönük irsaliyenin kesilmesi söz konusu değildir.

11. e-İrsaliye fatura yerine geçer mi?

 • e-İrsaliye fatura yerine geçemez.
 • Dijital ortamda düzenlenen mallar için ayrı bir fatura düzenlenmesi gerekir.

12. e-İrsaliye kullanmamanın cezası nedir?

e-irsaliye-hakkinda

 • Zorunluluk getirildiği halde e-irsaliye uygulamasına süresi içinde geçmeyen mükellefler ile e-irsaliye şeklinde düzenlenmesi gereken sevk irsaliyesini istisnai durumlar haricinde e-irsaliye olarak düzenlemeyen ve almayan (matbu kağıt sevk irsaliyesi olarak düzenleyenler ve alanlar dahil) mükelleflere her bir belge için 350 TL özel usulsüzlük cezası düzenlenir.

13. e-irsaliyede Bulunması Gereken Bilgiler Nelerdir?

 • düzenlenme tarihi
 • belge numarası
 • e-İrsaliyeyi düzenleyen kişinin adı ve soyadı, adresi, ticaret unvanı, vergi dairesi ve VKN’si
 • müşterinin adı ve soyadı, ticaret unvanı, var ise vergi dairesi ve VKN’si, iş yeri adresi ve eğer farklı ise teslimat adresi.
 • Taşınacak malın miktarı ve çeşidi.
 • Fiili sevk tarihi ile saat ve dakika olarak fiili sevk zamanı.
 • Karekod veya barkod. (Başkanlık sistemlerinden elektronik ortamda sorgulanması, doğrulanması ve görüntülenmesine imkan vermek üzere, Başkanlık tarafından bilgi içeriği belirlenmiş olmalıdır.)

e irsaliye hakkında bilinmesi gerekenler

 • e-irsaliyenin sevk tarihinde düzenlenmiş olması gerekiyor. Geçmişe dönük irsaliye düzenlenemez.
 • e-İrsaliye düzenleneceği zaman e-Faturanın tarihi ve belge numarasına yer verilmesi gerekiyor. Ayrıca sevk öncesi kesilen e-Faturada, daha sonra sevk edileceği de belirtilmelidir.
 • Karşı taraf e-irsaliye mükellefi olmasa bile e-İrsaliye düzenlenmelidir.

e-İrsaliye kimlere zorunludur?

 • e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan, 2018 ve izleyen yıllarda 25 Milyon TL ve üzeri cirosu olan firmaların e-İrsaliye ‘ye geçme zorunluluğu bulunmaktadır. 2018 yılı ciro kriterini sağlayan firmaların 01.07.2020 tarihine kadar e-İrsaliye uygulamasına geçmeleri gerekmektedir.
 • Ayrıca aşağıda belirtilen mükelleflerin de ciro limitlerine bakılmaksızın e-İrsaliye uygulamasına geçmeleri zorunludur.
 • – Meyve ve sebze ticareti yapan komisyoncu ve tüccarlar 1 Ocak 2020

– ÖTV I sayılı listedeki malların imal, ithal teslimini yapan EPDK lisanslı şirketler (bayiler dahil)

– ÖTV III sayılı listedeki malların imal, ithal teslimini yapan EPDK lisanslı şirketler (bayiler dahil)

– Maden işletmeci ve üreticiler

– Şeker imalatçıları

– Demir ve çelik imalatı, ithalatı ve ihracatı yapan e-Fatura mükellefleri

– Gübre takip sistemine kayıtlı kullanıcılar

1 Temmuz 2020 tarihine kadar e-İrsaliye uygulamasına geçecekler.

Benzer yazımız olan “tahsilat makbuzu nedir?” okumak için tıklayınız.
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.