ekonomiatolyesi
Türkiyenin En İyi Finans Ve Ekonomi Sözlüğü

Damga Vergisi Nedir? Ne İşe Yarar

Damga Vergisi Nedir?

Damga vergisi, he türlü sözleşmeden alınan bir vergi çeşididir.

Bu vergi, Kurumlar ile kişiler arasındaki işlemlerin veya sözleşmelerin geçerliliğini belgeleyen kağıtlardan alınan vergilerdir.

Kâğıt olarak bahsettiğimiz şey, yazılıp imzalanan ve herhangi bir hususu ispat etmek veyahut ibraz etmek için oluşturulan belgeleri ifade eder.

Damga verginin alınabilmesi için kağıtların imzalanabilir, ibraz edilebilir veya imza yerine geçen ibareler olması gerekmektedir.

Damga Vergisi Ne Zaman Ödenir?

Şirketler Damga Vergi tutarını, sözleşmenin yapıldığı ayı takip eden ayın 23’ünde beyan edip, 26’sına kadar ödemeleri gerekiyor.

Şahıslar ise, sözleşmeyi imzaladıktan sonra 15 gün içerisinde ödemeleri gerekiyor.

 

Tahsilat makbuzu nedir?

Damga Vergisi kim öder? mükellefleri kimlerdir?

Resmi kağıtları imza edenler damga vergisinin mükellefidirler.

Şahıslar ile resmi daireler arasındaki işlemlere ait kağıtların damga vergi tutarını şahıslar öder.

Karşılıkla yapılan sözleşmelerde bu verginin mükellefi iki tarafa aittir.

Eğer yapılan sözleşmenin taraflarından biri resmi daire ise, resmi daire bu vergiden sorumlu tutulamaz.

Damga Vergisinde sorumluluk ve ceza

Bu verginin ödenmemesinden veya eksik ödenmesinden dolayı cezai işlem, kağıtları ibraz edenlere uygulanır.

Birden fazla kişi tarafından imza edilen kağıtlara ait vergi ve cezanın tamamından imza edenler sorumludurlar.

Resmi daireler tarafından düzenlenip kişilere verilen kağıtlardan hiç alınmayan damga verginin mükelleflere, cezası düzenleyenlere aittir.

Damga vergisi tutarı neye göre hesaplanır?

Bu verginin tutarı, kağıtların sayılarına göre hesaplanır.

Sözleşmeyi yapıp idareye ibraz eden kişiler bu vergiyi ödemekle yükümlüdürler. Ayrıca sözleşmenin aslı kimde ise bu vergiyi o kişi ödemekle yükümlüdür.

Eğer sözleşme kişiler ile anonim şirket arasında yapılırsa mükellef anonim şirket olur. Vergiyi o öder.

Damga Vergisi Ödemesi Kaç Türlüdür?

Bu verginin ödemesi üç türlü gerçekleşmektedir. Bunlar;

  • Basılı Damga Konularak Ödeme,
  • Makbuz Verilerek Ödeme,
  • İstihkaktan Kesinti Yapılarak Ödeme yöntemleridir.

Basılı Damga Konularak Ödeme;

Kişiler ile devlet arasında yapılan sözleşmelerde kullanılan ödeme şeklidir. Örneğin; elektrik, su, telefon, doğalgaz abone sözleşmelerinde basılı damga konularak, damga vergi ödenmiş sayılır. Bu sözleşmelerin vergisi, %5 eksik ve peşin olarak ödenir.

Makbuz Verilerek Ödeme;

Maliye Bakanlığının belirlemiş olduğu kişi, kurum veya kuruluşlar, beyanname düzenleyip vergi dairesine damga vergisini öder. Beyan tarihi, beyana esas olan kâğıdın düzenlendiği aydan sonraki ayın 20.günü akşamıdır. Ödemesi de 20.gün ile 26.arasında kalan süredir.

Ancak her ay beyanname düzenlenip, damga vergisinin ödemesini gerektirmeyen durumlarda söz konusu olabilmektedir. Bu da tek seferde ödenmesi gereken damga vergi için, söz konusu sözleşme kâğıdı düzenlendikten sonraki 15 gün içinde Vergi Dairelerine beyan edilir. Bu 15 günlük süre içinde de ödenmesi zorunludur.

İstihkaktan Kesinti Yapılarak Ödeme;

İstihkak kelimesinden anlaşılacağı gibi,

  • İl özel idareleri ve belediyeler,
  • Genel ve özel bütçeli daireler,
  • İktisadi kamu teşekkülleri,

Bankaların kullandığı bir ödeme şeklidir.

Sözleşme Üzerindeki Vergi Türü Nedir?

Sözleşme üzerinde bir bedel yazılı ise, vergi NİSPİ; sözleşme üzerinde bir bedel yazılı değilse, vergi MAKTU olarak adlandırılır.

Nispi vergi için, belirli bir oran; maktu vergi için ise, sabit bir rakam söz konusudur. İster damga bir oran ile ister sabit bir rakam ile hesaplansın; tüm damga vergi değerleri, Maliye Bakanlığı tarafından belirlenir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.